Free Statistics

of Irreproducible Research!

Author's title

Author*The author of this computation has been verified*
R Software Modulerwasp_univariatedataseries.wasp
Title produced by softwareUnivariate Data Series
Date of computationFri, 09 Oct 2009 09:00:59 -0600
Cite this page as followsStatistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2009/Oct/09/t1255100500qfgwz6h4xndi52b.htm/, Retrieved Thu, 06 Oct 2022 00:10:17 +0000
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=45099, Retrieved Thu, 06 Oct 2022 00:10:17 +0000
QR Codes:

Original text written by user:
IsPrivate?No (this computation is public)
User-defined keywords
Estimated Impact120
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data)
F       [Univariate Data Series] [2. Prijs Bloem] [2009-10-09 15:00:59] [82f421ff86a0429b20e3ed68bd89f1bd] [Current]
Feedback Forum
2009-10-17 14:31:06 [Tim Geluykens] [reply
Wegens gekregen feedback zou ik graag deze opmerkingen nog willen toevoegen.

De onderzochte periode begint in juni 2004 en gaat tot mei 2009. Dit zijn 60 periodes (60 maanden).

Wat betreft de bronnen, deze zijn te vinden op de site van de Nationale Bank, zoals ook reeds vermeld.
Onderstaande link geeft de gemiddelde consumptieprijzen weer vanaf 1998 tot en met 2005.
http://www.nbb.be/sdb/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=111

Voor de consumptieprijzen vanaf 2006 verwijs ik u graag naar volgende link.
http://www.nbb.be/sdb/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=108

Als laatste zou ik graag willen reageren op een opmerking betreffende de stijging van de grondstofprijzen. Zoals u kan zien is er vanaf periode 40 een stijging. De reden hiervan is dat er vanaf die periode (augustus 2007) er verscheidene oorzaken in werking getreden zijn waardoor de prijsstijging te verantwoorden is. Zo waren er onder meer extreme weersomstandigheden, extra vraag uit Aziatische groeimarkten en ook een kleiner aanbod door de opkomst van de biobrandstoffen, die ertoe leidt dat de voedings- en voederteelten vervangen worden door teelten voor brandstoffen

Dit is gebleken uit een studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).
Post a new message
Dataseries X:
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.55
0.56
0.53
0.53
0.53
0.53
0.53
0.53
0.53
0.53
0.53
0.53
0.53
0.54
0.54
0.54
0.55
0.55
0.54
0.55
0.56
0.58
0.59
0.6
0.6
0.6
0.59
0.6
0.6
0.62
0.65
0.68
0.73
0.78
0.78
0.82
0.82
0.81
0.83
0.85
0.86
0.85
0.85
0.82
0.8
0.81
0.8
0.8
0.8
0.8
Summary of computational transaction
Raw Inputview raw input (R code)
Raw Outputview raw output of R engine
Computing time0 seconds
R Server'George Udny Yule' @ 72.249.76.132

\begin{tabular}{lllllllll}
\hline
Summary of computational transaction \tabularnewline
Raw Input & view raw input (R code)  \tabularnewline
Raw Output & view raw output of R engine  \tabularnewline
Computing time & 0 seconds \tabularnewline
R Server & 'George Udny Yule' @ 72.249.76.132 \tabularnewline
\hline
\end{tabular}
%Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=45099&T=0

[TABLE]
[ROW][C]Summary of computational transaction[/C][/ROW]
[ROW][C]Raw Input[/C][C]view raw input (R code) [/C][/ROW]
[ROW][C]Raw Output[/C][C]view raw output of R engine [/C][/ROW]
[ROW][C]Computing time[/C][C]0 seconds[/C][/ROW]
[ROW][C]R Server[/C][C]'George Udny Yule' @ 72.249.76.132[/C][/ROW]
[/TABLE]
Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=45099&T=0

Globally Unique Identifier (entire table): ba.freestatistics.org/blog/index.php?pk=45099&T=0

As an alternative you can also use a QR Code:  

The GUIDs for individual cells are displayed in the table below:

Summary of computational transaction
Raw Inputview raw input (R code)
Raw Outputview raw output of R engine
Computing time0 seconds
R Server'George Udny Yule' @ 72.249.76.132Univariate Dataseries
Name of dataseriesPrijs bloem
SourceNBB
DescriptionEuro/Kg
Number of observations60

\begin{tabular}{lllllllll}
\hline
Univariate Dataseries \tabularnewline
Name of dataseries & Prijs bloem \tabularnewline
Source & NBB \tabularnewline
Description & Euro/Kg \tabularnewline
Number of observations & 60 \tabularnewline
\hline
\end{tabular}
%Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=45099&T=1

[TABLE]
[ROW][C]Univariate Dataseries[/C][/ROW]
[ROW][C]Name of dataseries[/C][C]Prijs bloem[/C][/ROW]
[ROW][C]Source[/C][C]NBB[/C][/ROW]
[ROW][C]Description[/C][C]Euro/Kg[/C][/ROW]
[ROW][C]Number of observations[/C][C]60[/C][/ROW]
[/TABLE]
Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=45099&T=1

Globally Unique Identifier (entire table): ba.freestatistics.org/blog/index.php?pk=45099&T=1

As an alternative you can also use a QR Code:  

The GUIDs for individual cells are displayed in the table below:

Univariate Dataseries
Name of dataseriesPrijs bloem
SourceNBB
DescriptionEuro/Kg
Number of observations60Parameters (Session):
par1 = Prijs bloem ; par2 = NBB ; par3 = Euro/Kg ;
Parameters (R input):
par1 = Prijs bloem ; par2 = NBB ; par3 = Euro/Kg ;
R code (references can be found in the software module):
bitmap(file='test1.png')
plot(x,col=2,type='b',main=main,xlab=xlab,ylab=ylab)
dev.off()
load(file='createtable')
a<-table.start()
a<-table.row.start(a)
a<-table.element(a,'Univariate Dataseries',2,TRUE)
a<-table.row.end(a)
a<-table.row.start(a)
a<-table.element(a,'Name of dataseries',header=TRUE)
a<-table.element(a,par1)
a<-table.row.end(a)
a<-table.row.start(a)
a<-table.element(a,'Source',header=TRUE)
a<-table.element(a,par2)
a<-table.row.end(a)
a<-table.row.start(a)
a<-table.element(a,'Description',header=TRUE)
a<-table.element(a,par3)
a<-table.row.end(a)
a<-table.row.start(a)
a<-table.element(a,'Number of observations',header=TRUE)
a<-table.element(a,length(x))
a<-table.row.end(a)
a<-table.end(a)
table.save(a,file='mytable.tab')